هادی مردانیان

توسعه دهنده بک اند

برنامه نویس بک اند. علاقه مند به یاددهی و یادگیری

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

گرایش نرم افزار

موسسه/دانشگاه: دانشگاه پیام نور اصفهان

مهارت‌ها

nodejs

100%

javascript

100%

typescript

60%

docker

60%

debian based linux

60%

design patterns

100%

expressjs

100%

Fastify

100%

linux lpic1

80%

api design

80%

redis

100%

mysql

80%

rabbitmq

100%

micro service architecture

80%

dependency injectioon

100%

ioc pattern

100%

test driven development (tdd)

100%

سوابق شغلی

NodeJS Backend Developer

دانشگاه اصفهان رابین روم

NodeJS Backend Developer

عصر نوین آنیک

NodeJS Backend Developer

آزادکار یا فریلنسر

C Sharp Backend Developer

دانشگاه رازی کرمانشاه

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

80%

مهارت نوشتن

80%

مهارت گفتاری

40%

مهارت شنیداری

60%

پروژه‌ها

دوره‌ها و گواهینامه‌ها

LPIC1

موسسه: Self Leaning

Network+

موسسه: توسینسو - Self Learning

Docker

موسسه: Self Learning

تماس با من